language

درباره مرکز علمی کاشت حلزون شنوایی ایران

درباره مرکز علمی کاشت حلزون شنوایی ایران

مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران با بیش از ۲۶ سال سابقه در توانبخشی کودکان کاشت حلزون شده یکی از مراکز پیشگام در ایران و خاورمیانه است. کنفرانس ها و مجله ­های علمی پژوهشی داخلی نیز نشانگر اهمیت پژوهش در کنار درمان در این مرکز می باشد. کتب و آزمون­های توانبخشی چاپ شده توسط همکاران این مرکز همواره مورد استفاده مراجعین در سطح کشور مورد استفاده گرفته شده است. تجربه همکاران درمانگر این مرکز که هر یک هزاران ساعت برنامه توانبخشی با کودکان کاشت حلزون شده داشته اند، در کنار ارزیابی مستمر فعالیت آنان باعث شده کودکان و نوجوانان کاشت شده در این مرکز جزو افرادی باشند که به سطوح عالی دریافت و ادراک شنوایی و رشد گفتاری رسیده اند.شما مراجعین عزیز با حضور ف​عال خود میتوانید ما را یاری کنید و ما همواره در کنار شما هستیم.