language

اولین سامانه جامع توانبخشی شنیداری مجازی نوایش

اولین سامانه جامع توانبخشی شنیداری مجازی نوایش

نظر به آنکه در برنامه­ های مداخله­ ای و توانبخشی، نقش والدین و در نتیجه آموزش آنها تاثیر گذارتر از اقدامات دیگر است لذا فراهم آوردن زمینه برای اجرای این برنامه­ های آموزشی مستلزم آگاهیها و آموزشهای لازم به خانواده­ ها به ویژه مادران است زیرا منجر به ایجاد نگرش صحیح آنها از برنامه ­ها و احساس امنیت شده و همچنین بستر موجبات رشد، پیشرفت کودک و مشارکت فعالانه آنان بعنوان درمانگران اصلی در روند آموزش را فراهم می­کنند. بنابراین با توجه به اهمیت مداخلات به هنگام و دریافت برنامه­ های آموزشی، توانبخشی و از جهت دیگر بعلت پراکندگی جغرافیایی خانواده ­ها و عدم دسترسی آنان به دریافت برنامه ای آموزشی (به صورت حضوری)، لذا ضرورت تدوین برنامه آموزش مجازی در بستر اینترنت ویژه والدین کودکان کم شنوا حائز اهمیت می­باشد.

همکاران مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران اقدام به ایجاد اولین سامانه جامع توانبخشی شنیداری مجازی نوایش در بیمارستان رسول اکرم (ص) با هدف بهبود عملکرد مراجعین ناشنوای کاشت حلزون شده که امکان مراجعه حضوری در تمام کلاسهای مرکز کاشت حلزون شنوایی را ندارند، ایجاد می­شود تا بتوانند از طریق این سامانه همانند مراجعین دیگر برنامه های توانبخشی شنیداری را بصورت آنلاین دریافت نمایند.